GTK tájékoztató a beiratkozáshoz és a tárgyfelvételhez

CC-BY 2020 Lates Viktor

Ezen tájékoztató nem teljeskörű, és nem hivatalos, hibákat tartalmazhat.

A Neptun rendszer használatához szükséges fontosabb tudnivalók a Gazdaságtudományi Kar hallgatói részére.

1.     Mikor lehet bejelentkezni a félévre és tárgyakat felvenni?

Erre mindig a félév elején, a regisztrációs időszakban van mód. A regisztrációs időszak megtalálható az egyetem honlapján, az Oktatás/Tanulmányi időbeosztás menüpontban, az alábbi címen:

https://www.uni-miskolc.hu/tanulmanyi-idobeosztas

A Gazdaságtudományi Karon a beiratkozás/bejelentkezés a Neptunban a regisztrációs héten kedden 11 órától kezdődik.

2.     Milyen tárgyakat kell felvenni?

Ezt a tanrendben lehet megtalálni, ami a Gazdaságtudományi Kar honlapján elérhető.

https://gtk.uni-miskolc.hu/Tanrendek

A tanrend a felveendő tárgyakat és a tárgykódokat is tartalmazza.

3.     Mikor lesznek az órák, hol találom az órarendet?

Az órarend az egyetem honlapján az Oktatás/Órarend menüpontban tankörönként elérhető:

https://www.uni-miskolc.hu/orarend

Az egyes tankörök kódja a nappali tagozaton az alábbi:

Felsőoktatási szakképzés

   GT1Sgm:  Gazdálkodási és menedzsment
   GT1Ska, GT1Ske:  Kereskedelem és marketing
   GT1Spv:  Pénzügy és számvitel
   GT1Tt,GT1Tv: Turizmus-vendéglátás

Alapszak (BA)

   GT1E1: Emberi erőforrás alapszak
   GT1G1, GT1G2: Gazdálkodás és menedzsm.
   GT1K1, GT1K2: Kereskedelem és mark.
   GT1N1: Nemzetközi Gazdálkodás
   GT1P1, GT1P2: Pénzügy és számvitel
   GT1T2, GT1T2: Turizmus-vendéglátás

Mesterszak:

   GT1ME: Ellátási lánc menedzsment
   GT1MM: Marketing
   GT1MS: Számvitel
   GT1MT: Vezetés
   GT1MV: Vállalkozásfejlesztés

A második évfolyam tanköreinek kódjai ugyenezek, de GT2-vel kezdődnek.

4.     Hogyan tudok a Neptunban a félévre bejelentkezni:

Ahhoz, hogy a féléves tárgyakat felvegyük, először be kell a félévre jelentkezni. Ezt csak a regisztrációs héten lehet megtenni.

Ha beléptünk a Neptunba, akkor az Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontba kell lépni.

1. ábra A bejelentkezés menüpont

Ezután a rendszer listázza a féléveinket, itt a „Csak aktív” mező ne legyen kipipálva!

 

2. ábra: A félévek listája bejelentkezéshez

Ezt követően a jelenlegi félév sorában, a sor végén található „+” jelre kell kattintani. A felugró ablakban a „Beiratkozás” menüpontot kell kiválasztani.

3. ábra Beiratkozás

Ezután nyilatkozni kell, hogy aktív vagy passzív félévet kezdünk.

 

4. ábra Aktív félév kijelölése

Ezután választ kapunk a bejelentkezésre.

5. ábra: Sikeres bejelentkezés a félévre.

5.     Hogyan tudunk a Neptunban tárgyat felvenni?

Ha sikeresen beiratkoztunk aktív félévre, akkor utána felvehetjük a tárgyakat. Az adott félévre meghirdetett tárgyak listáját a GTK honlapján a Tanrendben találhatjuk meg. Előfordul, hogy az egyetem további, a Tanrendben nem szereplő tárgyakat is meghirdet, (pl. Kínai nyelv). Ezek a tárgyak általában szabadon választhatóak, de ügyeljünk arra, hogy a Gazdaságtudományi Kar 3 kreditje helyett általában csak 2 kreditesek: ha valaki csak ezeket veszi fel, előfordulhat, hogy nem szerez elegendő kreditet.

A tárgyfelvételhez a Neptunban a „Tárgyak/Tárgyfelvétel” menüpontba kell lépni.

Ezután kilistázhatjuk a felvehető tárgyakat.

6. ábra: Mintatanterv felvehető tárgyainak listázása

Ügyeljünk a félév helyes beállítására, és az összes szűrőfeltételt töröljük. A Tanrendben szereplő tárgyak mindig a mintatantervekben vannak, az „Egyéb szabadon választható tárgyak” pontra nem lesz szükség.

A „Tárgyak listázása” gombra kattintva láthatjuk a mintatantervben szereplő összes tárgyat. Első évfolyamosként a Tanrendben az első évfolyamnak előírt tárgyakat kell felvenni.

A tárgylistában célszerű az oldalméretet 500-ra állítani, így egy lapon láthatjuk az összes tárgyat.

7. ábra: Oldalméret beállítása

A tárgyakat sorba rendezhetjük a név, vagy a félév szerint is, ehhez a fejléc megfelelő mezőjére kell kattintani.

Egy  tárgy felvételéhez a tárgy sorában a „Felvesz” gombra kell kattintani:

8. ábra: Tárgy felvétele a listából

Ezután ki kell választani a saját képzésünknek, illetve a tankörnek megfelelő kurzust. Ha a tárgyból előadás és gyakorlat is van, akkor elméleti és gyakorlati kurzust is ki kell választani.

9. ábra: Felvenni kívánt kurzusok kiválasztása

A „Mentés” gombra kattintva lehet elmenteni a felvett tárgyakat. Az órarendtervezőt nem használjuk.

Előfordul, hogy egy tárgy magyarul és angolul is felvehető és teljesíthető, ekkor csak az egyik nyelven lehet felvenni (pl. Mikroökonómia és Microeconomics).

Célszerű a Tanrendben szereplő, az adott félévre előírt összes kötelező és az előírt számú szabadon (SZV) és kötelezően választható (KV) tárgyat felvenni. Egy félévben átlagosan 30 kreditnyi tárgyat kell felvenni és teljesíteni.

Ügyeljünk rá, hogy a regisztrációs időszak után már nem lehet tárgy felvenni és leadni! Ha valamelyik tárgy kimarad, akkor lehet, hogy csak egy év múlva lehet ismét felvenni.

CV-s kurzust (vizsgakurzust) csak akkor vehetünk fel, ha egy korábbi félévben már szereztünk a tárgyból aláírást, de még nem sikerült levizsgázni.

6.     Tételek befizetése

A Pénzügyek/Befizetés menüpontban láthatjuk a gyűjtőszámla egyenlegünket, és a befizetendő tételeket.

A gyűjtőszámla alatt láthatjuk a Gyűjtőszámla egyenleget:


 

 

10. ábra: Gyűjtőszámla egyenleg

 

Alul láthatjuk a kiírt, befizetendő tételeket. Az „Aktív” státusz azt jelenti, hogy még nem történt meg a befizetés.

11. ábra: Kiírt befizetendő tételek

A befizetéshez ki kell jelölni a tételt, majd alul jobboldalt a „Befizet” gombra kell kattintani.

7.     Hogyan utaljunk a gyűjtőszámlára?

Ehhez az egyetemi Neptun oldalon  (http://neptun.uni-miskolc.hu) található „Gyűjtőszámla tájékoztató”-t kell elolvasni.

8.     Hiba esetén kit keressünk?

Ha egy kötelező tárgynál betelt minden kurzus, amit felvehetünk, akkor a tárgy jegyzője, illetve a tárgyat meghirdető intézet, illetve az intézeti adminisztráció segíthet.

A tárgyat meghirdető intézet kiderül a tárgykód elejéből:

GTEHE, GTERG, GTVGT:  Világ-, és Regionális Gazdaságtan Intézet

GTGVA, GTGVG:  Gazdálkodástani Intézet

GTGKG, GTGVÖ, GTÜSE: Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

GTMNM, GTMSK, GTTUR:  Marketing és Turizmus Intézet

GTÜNP, GTÜPZ, GTÜSZ: Pénzügyi és Számviteli Intézet

GTVIM, GTVSM, GTVVE: Vezetéstudományi Intézet

Az egyes intézeti adminisztrációk, illetve oktatók elérhetősége az egyetemi telefonkönyvben, illetve a Gazdaságtudományi Kar honlapján megtalálható.

A szabályokkal kapcsolatos kérdésekben a Dékáni Hivatal adhat hivatalos választ.

Egyéb Neptun probléma esetén, pl. ismeretlen hibaüzenet, vagy ha egyéb okból nem engedi a tárgyfelvételt a Neptun, a kari Neptun felelőst kell keresni.

9.     Hiba esetén milyen adatokat kell megadni?

Ha ismeretlen hibát észlelünk, a segítség kérése során minden esetben adjuk meg az alábbi adatokat:

-          a saját nevünk, Neptun azonosítónk,

-          a képzés, tagozat, amire járunk (pl. Gazdálkodás és menedzsment alapszak, nappali tagozat),

-          a tantárgy neve és a kódja, amivel a probléma történt (pl. GTVVE1011B Vezetés-szervezés),

-          a hibaüzenet, amit kaptunk, illetve hogy mit próbáltunk meg végrehajtani.

A saját jelszót szigorúan tilos bárkinek megadni!

Ha a gyűjtőszámlára utaltunk összeget, de két munkanap után sem érkezett meg, akkor az alábbi adatokra lesz szükség:

-          a saját név, és a Neptun azonosító,

-          az átutalás dátuma,

-          az átutalás összege,

-          az átutalás cél számlaszáma (ahová utaltunk),

-          az átutalás forrás számlaszáma (amiről utaltunk),

-          a közlemény rovat tartalma.

Ezen adatok hiányában nehezen lehet megtalálni az esetlegesen hibásan utalt tételt.

 

A Neptun rendszer használatáról bővebb információkat tartalmaz a felvett hallgatók részére küldött Neptun tájékoztató.